Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Záleží nám na tom, aby ste boli s našimi výrobkami a službami čo najspokojnejší. Metráž, ktorú ponúkame tvoria väčšinou pružné látky, ktoré sa dosť zle strihajú, preto pridávame niekoľko cm navyše. Ak by ste doma zistili v tomto smere akékoľvek nezrovnalosti, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom a dohodneme sa buď na vrátení peňazí, ak nám látku pošlete naspäť, alebo na peňažnej kompenzácii.  Zároveň vás prosíme, aby ste ospravedlnili prípadné „nerovnosti“ na strihaných okrajoch látky, snažíme sa strihať čo najrovnejšie a najúhľadnejšie.... :-) .
Nami ponúkaná metráž je vyrobená z certifikovaných materiálov – atesty k jednotlivým látkam zasielame na požiadanie. Prosíme, aby ste venovali pozornosť správnemu ošetrovaniu metráže i hotových výrobkov z nej, predídete tak  nereklamovateľným „zmenám“ na materiáloch.


Všeobecné podmienky

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim Mgr. Petrom Jánskym, so sídlom Dobrá 1175, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO:37382837, zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Trenčíne, ŽO-2000/03920/00002 3KA, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.detivbavlnke.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.plienkyzbavlnky.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchodea o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z..


Minimálny odber

Množstvo objednanej látky je potrebné uviesť v celých 10 cm (napr. 0,60m, 1,10 cm, 2,60m atď.)

Minimálny odber u metráže je 0,5 m alebo 1 m, pokiaľ nie je v popise produktu alebo kategórie produktov uvedené ináč (napr. vzorované a jednofarebné úplety majú min. odber 1 m). Odmeriame aj menej ako 0,5 m (resp. 1 m) - účtujeme "strižné" 30 c za každú položku pod 0,5 m (resp. 1 m). V jednej objednávke za jedno poštovné môže byť maximálne 5 kusov látok pod minimum 0,5 resp. 1m.


 

Ceny a poštovné

Ceny sú uvedené vrátane DPH a sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru + poštovné.

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného závisí od hmotnosti objednávky a taríf Slovenskej pošty:

 • Doporučený list 2. trieda do 1 kg – 2,40 €

 • Balík na poštu poistený do 30 € :
  • do 5 kg – 3,10
  • do 10 kg – 4,10
 • Balík na poštu poistený do 150 (300 ):
  • do 5 kg – 3,30 (3,50 )
  • do 10 kg – 4,30 (4,50 )
 • dobierka: +0,90 - 1,20 k poštovnému
 • Balík na adresu poistený do 30 € :
  • do 5 kg – 4,30
  • do 10 kg – 5,30
 • Balík na adresu poistený do 150 (300 ):
  • do 5 kg – 4,50 (4,70 )
  • do 10 kg – 5,50 (5,70 )

Viac možností zasielania listov a balíkov a aktuálny cenník nájdete na www.slovenskaposta.sk.

O výške poštovného bude kupujúci oboznámený mailom alebo telefonicky. Upozorňujeme, že výberom poštovného si zároveň "vyberáte" aj výšku náhrady zo strany Slovenskej pošty v prípade straty alebo poškodenia zásielky. (Napr. strata doporučeného listu je nahrádzaná sumou 13 , obyčajné listy a obyčajné balíky sú bez náhrady). Viac informácií nájdete na ww.slovenskaposta.sk .

Osobný odber

Po dohode je možný aj osobný odber na adrese našej predajne v Trenčíne - Dlhé Hony 3167. Tovar však musí byť dopredu riadne objednaný a zaplatený, aby bolo možné ho nachystať.

Ak máte objednaný aj tovar z www.plienkyzbavlnky.sk a chcete, aby bol tovar zaslaný v jednom balíku (potrebná platba vopred, nie dobierka!!!), uveďte to do poznámky (aj v našom aj v kolegyninom eshope).

Spoločné zaslanie tovaru z www.plienkyzbavlnky.sk

Ponúkame možnosť ušetriť na poštovnom v prípade, ak máte objednaný aj tovar z www.plienkyzbavlnky.sk. Tovar z obidvoch eshopov Vám zašleme v jednom balíku za jedno poštovné. Je však potrebná platba vopred na účet, nie dobierka!!! a zároveň uveďte spoločné zaslanie do poznámky aj v našom aj v kolegyninom eshope. Jedna z nás Vám v odpovednom maili potom naúčtuje poštovné, podľa celkovej hmotnosti.

Spôsob platby

 • prevodom na účet
 • dobierkou

 

Objednávka

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke.  Všetky odoslané objednávky sú záväzné a budú obratom potvrdené formou e-mailu zo strany dodávateľa.

Po prijatí objednávky dostanete odpovedný mail, v ktorom sú uvedené údaje k platbe (č. účtu a VS) a možnosti výberu poštovného. Tento mail posielame aj vtedy, ak je v objednávke platba na dobierku. Asi 90% zákazníkov, ktorí označili v objednávke dobierku, nakoniec zaplatia vopred prevodom na účet (lacnejšie poštovné). AK CHCETE POSLAŤ TOVAR NA DOBIERKU BEZ ODPOVEDNÉHO MAILU O MOžNOSTIACH POŠTOVNÉHO, UVEĎTE TO V POZNÁMKE NA KONCI OBJEDNÁVKY.

Dodacia doba

Dodacia doba je 5-14 dní od prijatia platby za tovar. Časť tovaru je na sklade, časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto sa v niektorých prípadoch môže dodacia doba predĺžiť. O situácii bude zákazník informovaný telefonicky alebo mailom. V prípade, že táto dodacia lehota nebude dodržaná, má zákazník  právo odstúpiť od zmluvy.


Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:
  • kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky :
   • a) telefonicky na č. tel.: 0905 183 714
   • b) e-mailom na:  info@detivbavlnke.sk

  • V prípade storna objednávky v neskoršom termíne bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

 2. Storno objednávky zo strany predávajúceho:
  Predávajúci  si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho.
Reklamácia

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Záručná doba 24 mesiacov (ak nie je na výrobku uvedené inak) začína plynúť dňom prevzatia tovaru.  Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu podľa špecifikácie jednotlivých výrobkov. Záruka sa vzťahuje na viditeľné úžitkové a estetické vlastnosti tovaru. Nevzťahuje sa na jeho bežné opotrebenie, nesprávne alebo nevhodné použitie alebo ošetrovanie, alebo vystavenie netypickým podmienkam. Predávajúci nemá vplyv na výsledky prania a sušenia a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia prepravcom. Následne pozorne prekontroluje dodaný tovar. Prípadné nedostatky zásielky je povinný nahlásiť dodávateľovi najneskôr do 7 pracovných dní. Neskoršie reklamácie nebudú zohľadnené.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.EhPn0CHP.dpuf
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.EhPn0CHP.dpuf

Vrátenie tovaru

- V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Toto právo platí aj v prípade, ak si Kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru vyzdvihol osobne priamo u Predávajúceho.

- Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť telefonicky na tel. čísle 0905 183 714, písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania Predávajúceho.

- Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať poistený na náklady Kupujúceho.

- V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným obalom, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

- Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

- Upozorňujeme, metráž odstrihnutá v objednanom množstve je považovaná za výrobok zhotovený na mieru a preto nie je možné jej vrátenie bezdôvodne (dôvodom je napr. vada na látke a pod.). Dôvodom na vrátenie metráže nie je nespokojnosť s farbou, vzorom, hrúbkou a podobne (čiže ak vzhľad metráže "naživo" nezodpovedá predstave kupujúceho).
Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania.

Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@detivbavlnke.sk alebo na sídlo Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
September 2010

 

?

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imgodber na predajni imgkatarina img01.11.2014 21:06
img img imgimgRe: odber na predajni imgmonika img02.11.2014 19:38
YTY3ODl